Vad är PM1?

Kroppen har naturliga barriärer mot stora, inkräktande partiklar som vi andas in. Men hur är det med partiklar som är osynliga för det mänskliga ögat? Lär dig mer om PM1 och de faror som förknippas med just dessa partiklar.