Varför blir vi sjukare på vintern och hur sprids virus och bakterier?

Kallt väder ökar infektionsrisken i slutna rum

Under vintern upplever vi luften som frisk och klar tack vare kylan, men det många inte känner till är att luftkvaliteten också ändras. Det kalla klimatet bidrar inte bara till torra händer, elektriskt hår och torra slemhinnor, många blir också sjuka under vintern. Hur kommer det sig och finns det något vi kan göra för att förhindra det?

När temperaturen utomhus sjunker påverkar det inomhusluften och luften blir torrare. Det i sin tur påverkar vår kropp på olika sätt, men framförallt irriterar och torkar det ut våra slemhinnor vilket gör oss mer infektionskänsliga. När vi nyser eller hostar utsöndrar vi droppar som kan innehålla smittbärande partiklar. Dessa droppar påverkas också av den torra luften. Ju torrare dropparna är desto längre svävar de innan de faller ner på ytor. Det här ökar risken att andas in smittbärande partiklar.

Hur frigörs partiklar?  

Vi människor utsöndrar partiklar hela tiden från vår hud och också när vi pratar. Enligt forskare vid Lunds Universitet sprids mer partiklar när vi sjunger eller skriker vilket man tydligt kan se på videon nedan. För att bakterier och virus ska kunna smitta måste smittämnen (partiklar) upp i luften, transporteras och samtidigt överleva i miljön för att slutligen deponeras i en viss mängd till oss människor för att vi ska bli sjuka. Mindre partiklar, som också innehåller mindre mängd virus, kan färdas längre, medan större partiklar som kan innehålla betydligt mer virus, faller snabbare till marken.

Utandningspartiklar vid sång

Den här videon är en del av en studie publicerad av Lunds Universitet där man undersöker hur aerosoler och droppar utsöndras vid sång jämfört med när man pratar och andas.
Läs mer om studien här: https://bit.ly/3bsa9BQ

Utandningspartiklar vid sång med munskydd

Den här videon är en del av en studie publicerad av Lunds Universitet där man undersöker hur aerosoler och droppar utsöndras vid sång med munskydd.
Läs mer om studien här: https://bit.ly/3bsa9BQ

Hur transporteras partiklar? 

Det finns flera faktorer som påverkar hur partiklar sprids. Miljön är en avgörande faktor där också ventilationen har en stor betydelse. Vid dålig ventilation eller återcirkulation av luft finns det inget som fångar upp partiklarna och risken för smitta ökar. Smittbärande partiklar som är <5 µm klassas som luftburna vilket betyder att de svävar i luften längre och sprids lättare, de faller mot marken i en hastighet på ca 1 mm/sekund. Droppar i det man kallar droppsmitta är partiklar som är >5 µm. De är tyngre vilket också gör att de faller till marken snabbare. En partikel som är ungefär 100 µm faller ca 30 cm/sekund. Enligt Jakob Löndahl, Docent vid Lunds Universitet, kommer partiklar och droppar upp till 100 mikrometer att färdas en bra bit i luften. När vi andas in smittad luft på kort avstånd (droppsmitta) är det alltid en blandning av stora och små partiklar. 

För att bli smittad måste partiklarna nå kroppen och det gör just luftsmitta. Genom inandningsluften har vi en direkt väg ner till våra lungor som är väldigt känsliga, och det är ofta så vi blir sjuka. Men det är inte bara genom luften vi får i oss partiklarna. Dropparna landar på ytor och på dessa kan de överleva en längre tid. När vi sedan tar på en yta med aktiva virus och bakterier är risken att vi får i oss smitta stor. Vi smittas genom att få i oss bakterier och virus från våra händer och annan direktkontakt.

ILLUSTRATION - Hur en nysning sprider sig i ett rum med rätt ventilationslösning

Hur överlever smitta och hur kan vi förhindra det?

Kombinationen mellan föroreningarna vi och vår miljö skapar inomhus, tillsammans med utomhusluften som vi tar in i byggnaden, gör att inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad. Beroende på ventilationslösning tenderar partiklar att stanna i ett rum och kan överleva i flera timmar i den miljön om man inte påverkar den på något sätt. 

Yttre faktorer är svårt att påverka, men vi kan göra en hel del för att förbättra vår inomhusmiljö. I en studie nyligen publicerad av Akademiska Sjukhuset i Uppsala framgår det att ventilationen har betydelse för att minska smittspridningen. Inaktivt coronavirus (virus som inte smittar) har hittats i filtren i frånluftsventilationen vilket visar att ventilationen gör sitt jobb och för ut föroreningar från lokalen. Kan man öka antalet luftombyten i lokalen finns det stora vinster att göra mot smittspridning. Det visar att det är viktigt med många luftombyten så att vi suger ut gammal luft och transporterar bort virus och blåser in ny frisk luft. För att skapa en så bra inomhusmiljö som möjligt är det också viktigt att se över vilka filter som sitter i fastigheten. Vi rekommenderar att man använder minst filterklass ePM1 60 %. Se också till att byta filter med rätt intervall. Som ett komplement till ventilationen kan man även installera luftrenare, vilket också är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra luftkvaliteten i ett rum. Camfils luftrenare City-Serien reducerar 99,995% av partiklarna och passar i alla offentliga miljöer som t.ex. kontor, sjukhus, hotell eller frisörsalonger. 

Vill du mäta partikelnivåerna i din fastighet eller få hjälp att se över vilka filterlösningar som passar just er? Kontakta oss så hjälper vi er.
7 tips för att förhindra luftburen smitta
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket
  • Använd munskydd, andningsskydd eller ansiktsmask
  • Installera luftrenare
  • Se över dina filter i fastigheten och antal luftombyten
  • Håll ytor rena
Källa
Publicerad den 14 januari 2021