Hur man förbättrar inomhusluftkvaliteten och produktiviteten

Nya studier tyder på att inomhusluftkvaliteten och produktiviteten hos anställda är relaterande faktorer och att den friska luftkvaliteten bidrar direkt till de anställdas prestation. En förståelse för relationen mellan de två faktorerna kommer att hjälpa arbetsgivare att förbättra både luftkvaliteten och de anställdas prestation.

Medan företagshälsovårdsprogram ofta inkluderar instruktioner om diet och träning för att förbättra anställdas hälsa och prestation så finns det anledning att dessa program också bör börja fokusera på kontorsbyggnadens miljö. Nya studier har funnit en koppling mellan inomhusluftkvalitet och produktivitet hos personalen. Ett bra ventilationssystem kommer inte bara upprätthålla medarbetarnas hälsa och välmående, det kommer även förbättra deras kognitiva prestation och effektivitet. Varför betyder dålig luftkvalitet sämre arbetsmiljö, och vad kan man göra för att säkerställa den höga kvaliteten? 

Relationen mellan inomhusluftkvalitet och produktivitet 

Bättre luftkvalitet betyder färre föroreningar i luften och mer syre. Bättre syreupptagning i hjärnan betyder bättre kognitiv prestation, medan symptom på sämre syreupptagning leder till en nedgång i kognition. (1)  

En gemensam studie utförd av Harvard Universitet och Syracuse Universitet undersökte förhållandet mellan inomhusluftkvalitet och produktivitet. Forskargruppen testade anställda i olika simulerade kontorsmiljöer med olika nivåer av koldioxid, utsläpp från kontorsprodukter och ventilation. De anställda testades och övervakades under två olika omständigheter. Ett provförhållande involverade anställda som utförde sina arbetsuppgifter i "gröna" förhållanden med förbättrad ventilation där koldioxid- och utsläppsnivåer var reducerade, medan i den andra situationen fick de anställda göra sina arbetsuppgifter i vanliga kontorsbyggnadsförhållanden. (2)

"De anställda som genomförde sina arbetsuppgifter i den gröna miljön utförde cirka 60% bättre i de kognitiva uppgifterna än de anställda som testades i vanlig kontorsmiljö." förklarar Kevin Wood, Camfil USA:s vice vd Försäljning & Marknadsföring. "När ventilationen i den gröna testmiljön fördubblats, så ökade deras kognitiva prestation med mer än 100 %. Dessa resultat är viktiga insikter och anledning till att ta inomhusluftkvalitet och produktivitet på kontor och andra arbetsplatser på allvar. Det påverkar inte bara anställdas hälsa utan företagets resultat."

Förutom de användbara effekterna av förbättrad luftkvalitet vad gäller kognition, så förbättrar bra luftkvalitet även den allmänna hälsan. Ytterligare en studie genomfördes som granskade 10 byggnader som var certifierade som "gröna" och fann att anställda i dessa byggnader hade 30 % mindre huvudvärk och luftvägsproblem än anställda i vanliga kontorsbyggander. Detta kombinerat med en 27 % ökning i prestation. De anställda sov till och med bättre på natten.

Att investera i ren luft för anställda betalar sig snabbt. Ny forskning  tyder på att utgifterna på cirka $40 per person och år på inomhusluftkvalitet resulterar i en produktivitetsökning på $6500. 

Förbättrad inomhusluftkvalitet och produktivitet 

Förbättrad inomhusluftkvalitet och produktivitet kan göras när det är fastställt att en byggnad har luftkvalitetsproblem. Variabler som koldioxidutsläpp, luftfuktighet, luftflöde och temperatur kan analyseras för att avgöra om det finns problem med inomhusluftkvaliteten. Förebyggande åtgärder bör också tas för att säkerställa god luftkvalitet. Uppvärmnings- och kylsystem samt filter och luftrenare bör underhållas regelbundet och inspekteras för att stoppa spridningen av föroreningar innan det blir ett stort problem. (3) 

Det finns tre huvudstrategier som måste integreras tillsammans för att kontrollera inomhusluftkvalitet. Föroreningar ska spädas ut och avlägsnas från byggnaden med ventilationen, och filtreringsystemet ska användas för att avlägsna de resterande föroreningarna.  

Föroreningskällor ska avlägsnas från byggnaden genom att använda lufttryck och fysiska barriärer. Biologiska föroreningar som mögel, bakterier, pollen och andra allergener kan bero på dåligt underhåll eller rengöring och kan föras in i byggnaden av de som nyttjar byggnaden eller via utomhusluften. Kemiska föroreningar genereras ofta av olika produkter som används inne i byggnaden som kemiska rengöringsmedel eller vissa apparater. Inomhusluftsystem bör verka för att minimera exponering mot dessa föroreningar i första hand.

"Eftersom byggnader har blivit allt mer energieffektiva har de också blivit mer lufttäta. Det betyder att mindre luft strömmar ut och in i byggnaden, så föroreningar kan lätt fastna inuti, säger Kevin Wood , säger Kevin Wood, Camfil USA:s vice vd Försäljning & Marknadsföring. " Ventilation är nödvändig för att kontrollera luftkvaliteten  under dessa förhållanden, eftersom de fungerar genom att späda ämnen som mögel eller koldioxid. HVAC-system är integrerade för att upprätthålla bra luftkvalitet, men de kan även vara källa till föroreningar i vissa fall, eftersom filter kan bli förorenade med fukt eller smuts vilket kan leda till mikrobiell tillväxt." (4) 

HVAC-system är effektivast när de möter behoven hos byggnaden som det är installerat i, så om en byggnad ändras ska HVAC-systemet uppgraderas för att rymma förändringarna. Till exempel om en byggnad byggs om för att få plats för fler anställda, bör även HVAC-systemet uppgraderas. 

Fastighetsägaren spelar en avgörande roll för att främja både god inomhusluftkvalitet och produktivitet. De bör utvärdera den aktuella inomhusluftkvaliteten genom att granska poster för VVS-konstruktion, installation och drift och skapa en inomhusluftsprofil för byggnaden som innehåller potentiella källor till inomhusluftföroreningar.

”Fastighetsägaren kan utbilda personal om att hantera inomhusluftkvalitet genom utbildning och policy för hantering av förorenande källor. Chefer bör underhålla och driva byggnads- och ventilationssystemet, säkerställa högkvalitativt inomhusluft genom att skapa och förstärka standarddrift och underhållspolicyer och genom att snabbt agera på spill, översvämningar, läckor eller andra olyckor som negativt kan påverka inomhusluftkvaliteten ”, förklarar Wood . "Slutligen bör fastighetschefen vara säker på att hantera potentiella källor till föroreningar som cigarettrök, damm och skräp från konstruktion, ångor från skadedjursbekämpningsprodukter och avgaser från garage." (5)

Om du vill förbättra både luftkvaliteten i din byggnad och produktiviteten hos dina medarbetare, besök Camfil luftfilter för en professionell konsultation och vad du kan göra för att upprätthålla luftkvaliteten. Mer information om vårt utbud av luftfilterlösningar och luftrenare i kommersiella byggnader finnas att läsa här på vår hemsida.


Källor 

1) https://lunginstitute.com/blog/oxygen-levels-brain-function/
2) https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html
3) http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/
4) http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/
5) https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

 

Publicerad den 27 november 2018