Andningsskyddet CamProtect

I svåra tider hjälps vi åt
– nu testar och tillverkar vi andningsskydd till sjukvårdenVi brinner för ren luft och tycker att det är självklart att hjälpa människor och samhället omkring oss genom att dela vår kärnkompetens. När det gick upp för oss att vi kunde hjälpa sjukvården att tillverka och testa andningsskydd så var det ingen tvekan. Sjukhusmiljö är ett kompetensområde Camfil behärskar sedan tidigare då vi levererat filter- och ventilationslösningar till olika sjukhus och vårdinrättningar under många år – bland annat till operationssalar, laboratorier, mottagningsrum, intensivrum och apotek.
I dagsläget produceras 100 000 andningsskydd per vecka som vi levererar till Region Stockholm. Totalt kommer vi att producera 5 miljoner andningsskydd och om behov finns är förhoppningen att vi framöver även skall kunna förse övriga regioner i Sverige. 

Hur det började

Idén tog form inom Camfil redan i början av corona-utbrottet. Som experter på att rena luft ville vi göra så mycket vi kunde för att hjälpa till. Idéer om andningsskydd utvecklades i bland annat Malaysia, Spanien, Slovakien och Sverige. Projektet fick fart genom Camfils globala Tech Center i Trosa tillsammans med andra delar av den svenska organisationen.
Eftersom andningsskydd inte är en del av vår ordinarie tillverkning började vi att dra igång ett storskaligt internt samarbete för att ta fram en prototyp. Experter från bland annat produktutveckling, test, material, inköp och produktion deltog. Prototypen testades sedan i ett av våra laboratorier.
I vanliga fall tar det flera månader, ibland år, att ta fram och utveckla nya produkter inom filterindustrin. Men med ett effektivt arbetssätt med snabba prototyper, ett klart och brådskande behov samt mycket hårt arbete, har det denna gång gått snabbt.

Vi startade upp produktionen i Trosa och började samtidigt arbetet med att hitta samarbetspartners som kunde hjälpa oss att göra idén till verklighet så fort som möjligt. Det var början till produkten CamProtect.

Om Camfil Tech Center i Trosa
  • Öppnade för ca 10 år sedan
  • Här forskar vi och tar fram nya produkter och maskiner för tillverkning och testning av filter.
  • Centret är 2500 kvm stort.
  • Här finns fem olika labb: ett partikellabb, ett labb för högeffektiva filter, ett för molekylärfilter, ett som testar kvalitet på inomhusluft och ett för gasturbinfilter.

Läs mer om Camfil Tech Centre här:

Testar andningsskydd med säker metod

Det vanligaste sättet att testa andningsskydd är att testa hur stor mängd partiklar som släpps igenom skyddet. I vårt labb kan vi även bryta ner det per partikelstorlek. Detta är inte standard när man testar andningsskydd klassade som FFP2 och FFP3 men viktigt när man vill ha skydd mot coronaviruset. Eftersom viruset sprids genom droppsmitta är avskiljningsgraden av stor vikt. Läs mer om hur virus i olika storlekar stannar och färdas i luften * här * .

Det oberoende testinstitutet RISE testar våra andningsskydd baserat på penetrationskraven i EN149. Läs mer om testet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/tester-skyddsutrustning-till-varden 

Testar även andra leverantörer åt Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har köpt in andningsskydd från en rad leverantörer sedan viruset började spridas i Sverige. För att de ska vara säkra på att skydden håller utlovad kvalitet och standard har vi hjälpt dem att testa skydden i vårt labb. Hittills har vi testat över 60 olika skydd. Bara de andningsskydd som uppfyller alla krav ska användas i sjukhusets verksamheter, detta för att garantera de anställdas säkerhet. 

Tillverkning av andningsskydd hos Camfil

Skydd provade av Karolinskas personal 

Eftersom Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm redan köper in luftfilter från oss genom olika samarbetspartners, tog det inte lång tid innan de fick höra talas om vår prototyp. Det tog två dagar innan de skickade representanter till Tech Centret i Trosa som kunde besöka testlabbet och få en demonstration. Design av andningsskydd testades efter detta av personal på Karolinska som var mycket positivt inställda.   

En lungräddningsdocka var första testperson  

I projektets början köpte vi in en testdocka i frigolit för att snabbt komma igång och testa och utvärdera andningsskyddsprototypen. Vi öppnade upp kanaler i dockan, satte in slangar, pump och utrustning för att storleksbestämma och räkna partiklar utanför och innanför andningsskyddet. Efter kontakten med Karolinska fick vi istället till skänks en mer anatomiskt riktig hjärt- och lungräddningsdocka som gjorde att vi ytterligare kunde förbättra både noggrannheten i testerna och även bättre kunde utprova passformen på maskerna. Se hur det gick till när vi utförde testerna av andningsskydden i vår testkammare med hjälp av HLR-dockan.

Produktionen skapar arbetstillfällen 

Produktionen av andningsskydden är i full gång och förhoppningen är att i framtiden även förse övriga regioner i Sverige. Inför tillverkningsstarten kontaktade vi både nya och gamla samarbetspartners för att kunna starta upp så fort som möjligt. Tack vare detta har tidigare varslade arbetstillfällen kunnat komma tillbaka. Att tillverkningen sker i Sverige bidrar dessutom till hög leveranssäkerhet. 
Fakta om andningsskydden

Standard: FFP2 & FFP3, där FF står för filtering facepiece (filtrerande halvmask) P står för partiklar och siffran anger klass, där 3 är den klass med högst skyddseffekt.

Initialt antal/vecka: 100 000

Antal totalt: 5 000 000

Testas: av RISE (oberoende testinstitut) baserat på penetrationskraven i EN149, samt i Camfils Tech Centre i Trosa.

Produceras: I Sverige

Distribueras: Till en början i region Stockholm, diskussioner förs med andra regioner i Sverige.

Fotograf: Josefin Lundgren Gawell
Modell: Pauline Rylander Hagson