Filtreringslösningar och hållbarhet

Filtreringslösningar och hållbarhet

Camfils huvudsakliga verksamhet är att erbjuda ett brett urval av högkvalitativa lösningar anpassade till kundens behov för filtrering eller inneslutning. Oavsett produkt innebär slutprodukten ren luft – fri från skadliga föroreningar, damm, smuts, allergener, föroreningar, molekylära gaser och i vissa fall till och med livshotande strålning.

HUR CAMFILS FILTRERINGSLÖSNINGAR GYNNAR MÄNNISKOR, PROCESSER OCH MILJÖN

Våra filter gynnar kunderna och samhället i allmänhet genom att förbättra människors hälsa och prestationsförmåga, vilket skyddar kritiska tillverkningsprocesser, ökar produktiviteten och värnar om miljön. De har bevisats vara några av marknadens mest energieffektiva luftfilter, så de hjälper även fastighetsägare att minska både energiförbrukning och koldioxidutsläpp. På detta sätt bidrar de till att reducera driftskostnaderna, som är förknippade med kundernas ventilationssystem (HVAC).

Vi brukar generellt sett dela upp våra filtreringslösningar i tre grupper: komfort, rena processer och inneslutning. Våra ”komfortfilter” finns i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) på många olika platser så som kontor, skolor, kommersiella byggnader, offentliga byggnader, lägenhetshus, sjukhus, flygplatser m.m. Produkterna levererar ren luft som skyddar människor genom att förbättra inomhusluftkvaliteten (IAQ), skydda HVAC-systemet mot förorening och hjälpa fastighetsägare att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

 

I  renrumsprocesser, skyddar våra EPA, HEPA och ULPA-klassade filter känsliga och avancerade tillverkningsprocesser, de förhindrar mikrobiologisk förorening i forskningslaboratorier, och de eliminerar smittsamma luftburna föroreningar inom hälso- och sjukvårdssektorn. I de branscher där man har som högst krav, såsom t.ex. i tillverkningsanläggningar som producerar läkemedel, halvledare eller livsmedel samt för kritiska laboratorietjänster skyddar våra filter alla de som är involverade i processerna, och de säkerställer produktintegriteten för att minska både mänskliga och finansiella risker.

Inom hälso- och sjukvårdssektorn uppfyller filtren de mest krävande behoven och säkerhetsstandarderna, och de fungerar som skydd mot mycket farliga biologiska ämnen och mikroorganismer. Camfil har tillhandahållit säkerhetslaboratorier på högsta nivå med luftfiltreringssystem och filterhus för att förhindra utsläpp och spridning av mikroorganismer, som kan orsaka livshotande  sjukdomar så som Coronavirus, Ebola, SARS, polio med mera.

NYA FILTERPRODUKTER OCH VERKTYG

2020 skedde den framgångsrika globala lanseringen av  Megalam® EnerGuard™, – ett avgörande genombrott i HEPA-filtreringsteknik för renrum. Tekniken avskiljer effektivt partiklar från ventilationsluften, bibehåller ett lägre tryckfall och ger höga energibesparingar i jämförelse med traditionella fiberglasfilter. EnerGuard är certifierad för biovetenskaplig användning och uppfyller de strängaste kraven på säkerhet, spårbarhet och kontroll.
EnerGuard har belönats med   2Stora Inneklimatpriset 2020. I juni vann detta avancerade HEPA-filter Stora Inneklimatpriset. EnerGuard vann priset för sina innovativa egenskaper, sin höga filtreringseffektivitet och en kombination av de bästa funktionerna från traditionella fiberglas- och membranfilter. Priset understryker också Camfils engagemang att producera enastående produkter med en överlägsen hållbarhetsprofil, som uppfyller dagens krav på effektivitet, minskad energiförbrukning och minskat produktavfall. Anledningarna till detta är följande:

3 gånger längre livslängd än andra HEPA-filter med membranmedia
Kan minska underhållstider och därmed öka tillgängligheten på renrummet tack vare längre filterbytesintervaller 
Genererar energibesparingar på 30–50 % jämfört med traditionella fiberglasfilter
Bidrar till att minska utsläppen av CO2 och reducera koldioxidutsläppen tack vare högre energieffektivitet
Besparingar för kunderna med upp till 40 % av den totala LCC-kostnaden

 

AIR IMAGE– ETT SMART SENSORSYSTEM FÖR LUFTKVALITETSÖVERVAKNING, ANALYS OCH RAPPORTERING

Air Image är Camfils intelligenta sensorsystem för luftrenare, som gör att kunderna enkelt kan övervaka och styra inomhusluftkvaliteten och energiförbrukningen i sina anläggningar. Kunden ansluter enkelt sina Camfil-luftrenare till sensorn. Air Image mäter sedan partikelhalten PM 1 och PM 2.5, luftfuktighet (RH) och rumstemperatur och ger avläsningar i realtid för att hjälpa operatörerna att övervaka, spåra, rapportera och förbättra luftkvaliteten i sina byggnader.
Lösningen kan justera driftnivåerna för varje enskild luftrenare utifrån den uppmätta koncentrationen av partiklar inomhus, vilket bidrar till att spara energi. Sensorn producerar även en ”luftavbildning” i form av detaljerade luftkvalitetsrapporter, som är lättillgängliga online, på smartenheter, via en särskild sida på airimage.camfil.com.. Informationen kan också i kritiska områden visas på bildskärmar. Hotell, gym, restauranger, kontorsbyggnader, lagerlokaler och produktionsanläggningar är typiska exempel på branscher som framgångsrikt använder sig av Air Image-sensorn för att försäkra sig om hög luftkvalitet inomhus.

Air Image skickar dessutom påminnelser om filterbyten när filtren ska bytas ut. 
FÖRDELAR MED AIR IMAGE-SENSORN
Synkroniserar med Camfil-luftrenare för att presentera realtidsdata för alla installerade luftfilter var som helst i världen
Rapportverktyget ger full insyn för företagsledning och revisorer
Minskar energikostnaderna genom smart drift
Förbättrar filtrens livslängd
 

Absolute V – DEN SMARTA ENERGIHJÄLTEN

2020 lanserades även Camfils Absolute V HEPA-filter med högt luftflöde – en revolution för känsliga processer. Detta nya produktsortiment erbjuder några av marknadens mest energieffektiva filter. Eftersom de är lätta, robusta och enkla att hantera ger de optimalt skydd med minimal LCC (Livscykelkostnad) vid installation i luftbehandlingsenheter eller linjemonterade HEPA-filterhus. 

STARKARE, LÄTTARE, GRÖNARE

Absolute V är 41 % lättare jämfört med motsvarande jämförbara metallfilter. Den reducerade vikten innebär även lägre avfallshanteringsavgifter och förbättrad hållbarhet. Trots sin lätta vikt, har filtren överlägsen styrka och stabilitet. Tack vare det förbättrade filtermediat och en avancerad dynamisk konstruktion erbjuder Absolute V den lägsta miljöpåverkan i sin kategori: en 23-procentig energibesparing jämfört med marknadsgenomsnittet för jämförbara filter, trots att Absolute V väger endast hälften. En sann smart ”Energihjälte”..

Publicerad den 10 maj 2021