Camfil ProSafe för Livsmedel & Dryck

Från ost till blodtrycksmedicin...

Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Det räcker inte att filtret skyddar dina produkter från oönskade partiklar, det måste också tillverkas av material som inte förorenar den känsliga processen. För att säkerställa att du har rätt filter, leta efter ProSafe-symbolen. När du ser det, kan du vara säker på att filtret har certifierats för användning i processer med strikta krav på säkerhet, spårbarhet och kontroll.

Se vår video och lär mer! (ENG) 

Prosafe in Food and Beverage industry

We provide air filters that effectively filter air, not spread bacteria
For you in the Food & Beverage industry, air is one of the most important ingredients. That’s why effective air filters and circulation systems that reduce the levels of microorganisms in the air are vital. In addition, legislation and market demands are becoming increasingly tougher on hygiene in the food & beverage industry.

We at Camfil have delivered filter systems for over 50 years. Our high demands on research, development and quality assurance mean you can feel secure. We offer the Food & Beverage industry a complete range of ProSafe filters – specially designed for use in processes with strict requirements for safety, traceability and control.

Read more about the Food and Beverage industry

Prosafe in Life Science industry

Camfil is the world-leader in air filters in the pharmaceutical industry

For over 50 years, Camfil has been a leading supplier of air filters to the pharmaceutical industry. During the years, we have invested heavily in the development of products specially designed to meet the strict requirements of the pharmaceutical industry. Today, we work in close cooperation with several of the largest pharmaceutical manufacturers and help them all over the world fulfil their stringent requirements for air filters. Our filters with the ProSafe symbol are a good example of this.

Read more about the pharmaceutical industry

  • Specially designed for process safety (Food & Beverage and Life Science applications)
  • All Hepa classified ProSafe filters are thoroughly tested before they leave the factory to eliminate potential leakage
  • The quality of the raw material (or filter media as we call it) is the highest. It is tested and developed according to very precise specifications
  • Approved for food product contact according to EC 1935:2004
  • Prevents microbial contamination according to ISO 846 Sturdy, moisture- and corrosionresistant for a hygienic HVAC system according to VDI6022
  • Tested resistance to chemicals used for cleaning and decontamination processes in clean rooms
  • Free of harmful chemical components such as Formaldehyde, Phthalates and Bisphenol-A

Vi erbjuder en komplett serie ProSafe filters designade för att uppfylla de strikta krav på säkerhet, spårbarhet och kontroll i livsmedels- och dryckesindustrin och inom life science. 

We offer a complete range of ProSafe filters
designed to comply with the strict demands on safety, traceability and
control in the food & beverage and life science industries.