tester på plats/felsökning

 Vi har ett brett utbud av testutrustning som kan användas för mätningar hos kund, till exempel partikelräknare, tryckmätare, luftflödesmätare, energidatalogg, korrosionsövervakare samt gasanalysutrustning. Utrustningen, i kombination med våra teknikers expertkunskaper, ger oss möjlighet att hjälpa er att felsöka och förbättra ventilationssystemet.

Mobil MediaTestare 

Filtermedia med mikrofibrer, med grova fibrer, glasfibermaterial, polyester; Vilket filtermedia kommer att ge den effektivitet som krävs för att du ska skydda hälsan hos människor i din byggnad, eller se till att din process är så ren som den behöver vara? 

Luftfilter kan tillverkas av filtermedia med  mikrofina fibrer, grova fibrer, glasfiber eller polyester- vilket kommer att fungera i din anläggning? Vilket ger den effektivitet som krävs för att du ska skydda innemiljön i din byggnad, eller se till att din process är så ren som den behöver vara? 

Camfil erbjuder nu vår Mobila Mediatestare för att svara på dina frågor om filtrets prestanda och visa att du får den partikelavskiljning du betalar för. 

Den här mobila testriggen kan utvärdera alla högeffektiva provbitar av filtermedia, inklusive prov som erhållits direkt från din filterleverantör, befintliga luftbehandlare eller prov som du begär från din filterdistributör. 

MOBILT LABB

Camfil använder flera mobila laboratorier för att utvärdera filter under verkliga driftförhållanden. Luftfilter övervakas och analyseras för att ta reda på avskiljningsgrad, energiförbrukning, att den mekaniska strukturen är hel och andra viktiga funktioner under olika miljöförhållanden. I laboratorierna finns avancerad analysutrustning för att utvärdera de befintliga produkterna och utveckla nya innovativa luftfilterlösningar. Via fjärråtkomst kan systemet styras och data hämtas från provningsplatsen i realtid. Camfils avdelning för F&U (Forskning och Utveckling) har dagligen ett tätt samarbete med slutkunder, forskningsanläggningar och Camfil-laboratorier för att utöka kunskaperna om luftfiltrering genom att utföra långsiktig provning i realtid på ett stort antal olika platser världen över.
Om den till exempel placeras i omedelbar anslutning till en viktig anläggning (till exempel myndigheter, sjukhus eller liknande) kan Camfield Lab användas för att: (a) analysera kvaliteten på omgivningsluften (b) avgöra om byggnaden redan har tillräcklig filtrering för att hantera föroreningarna och (c) vidare avgöra bästa filtreringstyp och filtreringsnivå för byggnaden genom att testa flera olika filterkombinationer samtidigt. På detta sätt tillämpas den kontrollerade laboratoriemiljön i en mer praktisk verklighetsförankrad miljö vilket ger det bästa av två världar ur testsynpunkt. Även om testriggen (på grund av sin storlek) främst används utomhus, går den även att använda inomhus i en större anläggning, till exempel på en arena eller i en mässhallr.