Clean air as a service

Mest ren luft för pengarna

Ren luft som tjänst

Nu gör vi det enklare att få bättre luftkvalitet på jobbet med vår nya tjänst Camfil Clean Air as a Service - ett bättre alternativ än att hyra. Du betalar för rätt mängd ren luft, där full funktionsgaranti och service ingår.

Camfil levererar en helhetslösning för att rena luften där utrustning, filter, partikelmätning och all service ingår. Installation och service utförs av våra servicepartners. Som ett komplement till det befintliga ventilationssystemet kan det i vissa lokaler vara lämpligt med luftrenare för att reducera damm, föroreningar och skadliga partiklar. Dessutom får ni lägre energikostnader, mer effektiv produktion och en hälsosammare arbetsmiljö. Vi säkerställer att ni har den bästa luftkvaliteten i era lokaler med hjälp av vår smarta luftsensor, AirImageTM, som ingår i paketet. Med login till vår portal kan ni själva följa nivåerna av de olika partikelhalterna och övervaka er luftkvalitet.

Tillsammans med våra servicepartners erbjuder vi filterbyten och service av våra luftrenare - månadskostnaden är alltid densamma för dig. Luftrenarna är utrustade med marknadens bästa HEPA-filter för bästa möjliga avskiljningsgrad. Då dessa även filtrerar bort damm minskar också städkostnaden.

Fördelar
  • Betala för ren luft istället för utrustningen - avgiften belastar inte balansräkningen
  • Få kontroll över kostnaderna - en faktura i månaden 
  • Du kan fokusera på din verksamhet medans vi sköter underhållet
  • Full funktionsgaranti
  • Hälsosammare arbetsmiljö

Hur går det till?

1. Mätning av luftkvaliteten

Baserat på variabler som t.ex. storlek på lokal och partikelhalter, mäter och analyserar våra experter luftkvaliteten på plats hos er.

2. Åtgärdsförslag

Vi återkommer sedan med ett skräddarsytt förslag på hur våra luftrenare kan optimera er inomhusluft.

3. installation

När vi kommit fram till den bästa lösningen för just er kommer vår servicepartner ut och installerar luftrenarna och AirImageTM - vår smarta sensor för luftkvalitet.

4. All service ingår

Vi finns alltid tillgängliga för support och ansvarar för uppföljning. Service och filterbyten utförs av våra servicepartners.

5. Alltid koll på din luftkvalitet

Genom att logga in på vår portal kan ni följa luftkvaliteten i lokalerna och se nivåer av partikelhalter, luftfuktighet och temperatur som mäts av vår sensor AirImageTM.

6. njut av ren luft och alla dess fördelar

Medan du fokuserar på din verksamhet ansvarar vi för att vi levererar ren luft som hjälper er sänka kostnader, öka prestationen och må bättre. 

HÅLL KOLL PÅ LUFTKVALITETEN MED AIRIMAGE

I vår helhetslösning ingår luftsensorn AirImageTM, som hjälper dig hålla koll på luftkvaliteten. AirImageTM mäter och övervakar partikelnivåerna i din inomhusluft där du som användare kan följa värdena för PM1 (vikt), PM1 (antal) PM2,5 (vikt), relativ fuktighet och temperatur i realtid samt över tid.

Du loggar enkelt in på vår portal för att följa just dina värden.
 Systemet möjliggör också automatisk reglering av flödet på luftrenarna beroende på hur förorenad inomhusluften är. På så sätt reduceras energikostnaderna eftersom luftrenarna går på lägre flöden när inomhusluften blir ren. Läs mer om AirImageTM här.

Kundcase 

Vi har hjälpt flera kunder att förbättra sin luftkvalitet och samtidigt sänka sina energikostnader. Se filmen om hur vi hjälpte DB Schenker i Västerås som hade stora problem med damm och avgaser i sin godsterminal.

 

Kontakta oss för en konsultation

Frågor & svar

Med våra kalkyler baserat på luftflöde, partikelhalter och filteravskiljningsgrad så strävar vi efter att få dubbelt så bra luftkvalitet.
Nej. Tyvärr är det inte möjligt att byta ut befintliga luftrenare till ett hyresavtal. Däremot kan du lägga till det om du vill komplettera med fler luftrenare.
Nej. Avtalet gäller endast för industriluftrenare CC6000, CC2000, CC800 och CC400. Våra luftrenare för kontor, City M och City S, ingår inte.
Ja. Service och filterbyten ingår i kalkylen 2-3 gånger per år för förfilter och varannat år för HEPA-filter.
Om du hyr luftrenare från oss och den går sönder så byter vi ut eller reparerar den.
Du behöver hyra minst en luftrenare CC6000 för att ingå ett hyresavtal.
Vi kommer ut 2-3 gånger per år för byte av förfilter och vartannat år för byte av HEPA-filter.
Systemet signalerar när det är dags för filterbyte. En orange lampa blinkar på luftrenaren när det är dags för filterbyte och du får en indikation i Air Image. Vi kommer ut och gör alla filterbyten åt er.
Med Air Image. I konceptet ”Clean air as a service” ingår vår smarta luftsensor Air Image så att du själv på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen av luftkvaliteten.
Air Image är en smart partikelsensor som kan användas för att visuellt övervaka partikelhalterna i lokalen via dator, mobil eller surfplatta.
Leveranstiden är cirka 2 veckor beroende på kvantitet.
Normalt minst 12 månader, men vanligast är 3-5 år.
Camfil har det yttersta ansvaret för installation och service, men arbetet kommer att utföras av lokala samarbetspartners. Har du som kund redan ett avtal med en ventilationsfirma kommer vi självklart att anlita dem i första hand.