GigaPleat NXPH

  • Lågt tryckfall
  • Hög medierengöring
  • Låg vikt
  • Brännbar
  • ICON6 Molecular
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Medeltryckfall (Pa)
NXPH B 592 592 292 3300 50
NXPH B 592 287 292 1600 50
NXPH A 592 592 292 3300 60
NXPH A 592 287 292 1600 60
NXPH V 592 592 292 2600 60
NXPH V 592 287 292 1100 60

Specifikationer

Applikation
Rena rum, recirculationssystem
Ram
Helgjuten plast
Media
Aktivt kol, Impregnerat kol
Max. temp. (°C)
40ºC
Relativ fuktighet
30% - 70%
Rekommenderat sluttryckfall
Not a particulate filter. Molecular filters' initial pressure drop equals their final pressure drop. Consult with factory on end-of-life analysis.
Packning
Polyuretan, Halvrund EPDM
Tätning
Polyuretan
Partikelfritt
ISO Klass 6

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till GigaPleat

Ta bort lukter, toxiner och gaser

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Luftkvalitet Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis