CityCarb CH

Ett kompakt V-banksfilter med kombinerat partikel- och molekylärmedia. Tar bort både partiklar och gaser i ett filtersteg. Avlägsnar måttliga koncentrationer av vanligt förekommande föroreningar i stadsluft. Bästa val för museimiljöer.

 • Kompakt ”2 i 1” lösning, partikel och molekylär filtrering
 • Bästa val för en museimiljö
 • Verifierad och testad prestanda för partiklar, ozon, myrsyra och ättiksyra.
 • Idealisk för filtrering av organiska syror
 • 100% brännbar
 • Hög filtreringseffektivitet av partiklar
 • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
 • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON6 Molecular
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON11 Compact Filter
 • ICON17 2in1
 • ICON29 ozone 8
 • ICON14 IAQ_Facility
 • ICON4 IAQ_Museums
 • ICON1 commercial buildings
Typ ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CIZP-7C-0592/0592/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 592 292 3400 130
CIZP-7C-0592/0490/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 490 292 2800 130
CIZP-7C-0592/0287/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 287 292 1500 130

Specifikationer

Applikation
Specialmedia för att kontrollera organiska syror som kan orsaka avsevärd skada i museimiljöer, konstmuseer, bibliotek, arkiv och andra liknande applikationer.
Ram
Helgjuten plast
Media
Syntet, Impregnerat kol
Max. temp. (°C)
50
Relativ fuktighet
70%
Material
Helgjuten plast
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde

Relaterade produkter