CityCarb

CityCarb

CityCarb-serien är perfekt för inomhusluftkvalitetsapplikationer (IAQ) som kräver effektivt avlägsnande av både partiklar och molekylära föroreningar med ett enda kompaktfilter.

CityCarb-serien inkluderar följande modeller: CityCarb E, CityCarb I och CityCarb CH. Samtliga filter använder sig av mekanismen RAD (Rapid Adsorption Dynamics) som säkerställer hög avskiljningsgrad mot de olika kemikalierna som vanligtvis finns i stadsbyggnader. En stor mediayta säkerställer hög avskiljningsgrad, lång livslängd och lågt tryckfall.
CityCarb, modellerna E och I använder sig av ett aktivt kollager som riktar sig till ett brett spektrum av molekylära föroreningar för att säkerställa att ett stort antal luftburna kemikalier avlägsnas. CityCarb E ger klassificering ePM10 80 % partikelavskiljningsgrad enligt ISO 16890 och CityCarb I och CH uppnår ePM1 70 %. CityCarb E och I rekommenderas för utomhusluft och recirkulationsluftsapplikationer.
CityCarb CH använder en speciell typ av koladsorbent för att rikta in sig speciellt på molekylära föroreningar från organiska syror. CityCarb CH är idealiskt i recirkulationssystem i kulturarvsbyggnader för att speciellt avlägsna organiska syror, som genereras inomhus.