CityCarb CH

 • Bästa val för en museimiljö
 • Verifierad och testad prestanda för partiklar, ozon, myrsyra och ättiksyra.
 • Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
 • Brännbar
 • Solid konstruktion
 • Uppgradera till molekylärfiltering i befintlig installation
 • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON34 gasket_01_00_10
 • ICON2 eurovent energy efficiency class
 • ICON3 efficiency guarantee
 • ICON7 ISO16890.ai
 • ICON29 ozone 8
 • ICON4 IAQ_Museums
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energiklass (Eurovent)
CIZP-7C-0592/0592/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 592 292 3400 130 E
CIZP-7C-0592/0287/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 287 292 1500 130 E
CIZP-7C-0592/0490/0292-4V-25-0P ePM1 70% F7 592 490 292 2800 130 E

Specifikationer

Applikation
Specialmedia för att kontrollera organiska syror som kan orsaka avsevärd skada i museimiljöer, konstmuseer, bibliotek, arkiv och andra liknande applikationer.
Ram
Plast
Media
Syntet/aktivt kol
Max. temp. °C
50ºC
Relativ fuktighet
70%
Packning
Ändlös PU-packning
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageram typ SPX och i filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde