CityPleat

CityPleat

CityPleat panelfilter är en enkel lösning som passar ett brett sortiment av ventilationssystem och filterskåp. De är tillverkade av kombinationsmedia och avlägsnar både partiklar (PM) och molekylära föroreningar.

CityPleat är konstruerat med inbäddade veck eller kombinationsmedia som säkerställer avlägsnande av både partiklar och molekylära föroreningar. CityPleat-paneler ger medelprestanda och är avsedda för inomhuskvalitet (IAQ) med liten påverkan och för komfortapplikationer. Filtren finns i olika storlekar och tjocklekar för att passa filterspår eller ramar i filterskåp. Panelerna använder sig av ett brett spektrum av kol för att uppnå avskiljningsgrad för en mängd luftburna kemikalier. Filtren använder sig av en mekanism kallad RAD (Rapid Adsorption Dynamics) som säkerställer maximal prestanda mot flertalet kemikalier som finns i stadsbyggnader. Vanliga klassificeringar för partikelavskiljning är Coarse 65 % enligt ISO 16890 och MERV 7 enligt ASHRAE 52,2. Faktisk prestanda beror på filterkonfiguration och luftflöde. CityPleat kan kasseras. Med förbehåll för tryckförlustkompabilitet kan CityPleat-filter ersätta konventionella förfilterpaneler för att ge förbättrad inomhusluftkvalitet (IAQ) i ett enda filter. CityPleat-filter används också ofta som tillfälliga lösningar, till exempel vid korta eller medellånga byggprojekt.