ActiCarb

Molekylärfilter av boxtyp med V-bankskonstruktion i metall. Läckagefri design fyllt med applikationsspecifikt kol för avlägsnande av giftiga och radioaktiva gaser. Optimal för användning inom kärnkraft, försvarssektorn, forskning och cancerterapi.

  • Används inom kärnkrafts-, forsknings-, Life Science-, sjukvårds- och försvarssektorn
  • Tar bort luftburna molekyler som lukt, irriterande ämnen, giftiga och frätande gaser
  • Beroende på vilken gas som ska fångas väljs den ideala kolmängden och impregneringen
  • Individuell läckagetest
  • Individuella certifikat
  • ICON6 Molecular
Typ Föroreningar Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Optimal RH (%)
Acticarb Formaldehyde Formaldehyde 610 610 292 1200 150 ≤ 90
Acticarb Formaldehyde Formaldehyde 305 610 292 600 150 ≤ 90
ActiCarb Medical Iodine 131 610 610 292 1200 300 ≤ 40
ActiCarb Medical Iodine 131 305 610 292 600 300 ≤ 40
ActiCarb Nuclear ICH3 610 610 292 1200 300 ≤ 90
ActiCarb Nuclear ICH3 305 610 292 600 300 ≤ 90
ActiCarb Mercury Mercury 610 610 292 800 100 ≤ 40
ActiCarb Mercury Mercury 305 610 292 400 100 ≤ 40
ActiCarb VOC VOC 610 610 292 1800 300 ≤ 50
ActiCarb VOC VOC 305 610 292 900 300 ≤ 50
ActiCarb Basic Basic gas 610 610 292 1200 200 ≤ 90
ActiCarb Basic Basic gas 305 610 292 600 200 ≤ 90
ActiCarb Acid Acid gas 610 610 292 1200 200 ≤ 90
ActiCarb Acid Acid gas 305 610 292 600 200 ≤ 90
ActiCarb ABEK War gas 610 610 292 500 420 ≤ 90
ActiCarb ABEK War gas 305 610 292 250 420 ≤ 90

Specifikationer

Applikation
Acticarb- ABEK: Försvar, civil- eller militärförsvar. -MERCURY: Forskningslaboratorier eller lamp- och batteriproduktion. - ACID: Kärnkraft eller annan industri där fluorväte ska fångas. - BASIC: Forsknings- eller djurlaboratorier för att fånga ammoniak. - VOC: När BIBO (Bag in Bag Out) krävs för att byta VOC filter. - NUCLEAR: Kärnkraftsindustri, elproduktion eller forskning. - MEDICAL: Sjukhus med partikelaccelerator (cyclotron)
Ram
Rostfritt stål, Förzinkat stål
Packning
½ round 15 mm moulded neoprene foam
Kommentar
Media: 50 mm (2 tum) bädddjup av kol; vibrerad för att klara läckagekraven. Temperatur: maximalt 80 ° C i kontinuerlig drift

Relaterade produkter