Absolute™ V HT

Absolute™ V HT

Absolute™ V HT är HEPA-filter designade för höga temperaturer upp till 120°C för livsmedelsindustrin.

HEPA-filter för höga luftflöden designad för högtemperaturapplikationer, speciellt inom läkemedelsindustrin eller sjukhus. Filtermedia veckas till ett paket som blir självbärande utan användning av metallseparatorer. Glasfibertråd skapar mellanrum för vecken för ökad filtreringsyta. Media består av glasfiber med vattentätande bindemedel. Mediapaketet gjuts in permanent i en V-banksformad filterram med en solid polyuretantätning. Ram i galvaniserat rostfritt stål med handtag. Packning i EPDM utan skarvar, applicerad på flänsen. Samtliga filter är testade i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuella scantestprotokoll samt med serienummer på produktetikett.