Sofilair HT

Sofilair HT

HEPA-filter designade för höga temperaturer upp till 230°C under kontinuerlig drift med toppar på upp till 250°C för steriliseringstunnlar och hetluftsugnar.

Sofilair HT är ett HEPA-filter för höga luftflöden designat för högtemperaturindustrin, speciellt för steriliseringstunnlar och hetluftsugnar. Filtermedia veckas till ett paket som blir självbärande utan användning av metallseparatorer. Glasfibertråd skapar mellanrum för vecken för ökad filtreringsyta. Mediapaketet gjuts in permanent i en V-banksformad filterram med en högtemperatursilikontätning. Ramen i rostfri plåt med handtag.

Samtliga filter är testade i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuella scantestprotokoll samt med serienummer på produktetikett.