Kompaktfilter (HF-ram)

Kompaktfilter (HF-ram)

V-formade luftfilter i HF-ram används ofta i ett andra filtersteg i tilluften, antingen som ett sista
filtersteg för industriella- kommersiella- och bostadsapplikationer eller som förberedande filtrering i renrum.

Dessa filter erbjuder hög avskiljningsgrad vid låga tryckfall och kräver mindre utrymme (djup) än påsfilter i ventilationssystem.

Helmodul standardstorlek: 592x592 mm (BxH)
Djup: 292, 296 eller 600 mm
Material ram: plast
Media: glasfiber eller syntetisk/aktivt kol