CityCarb

CityCarb

CityCarb-serien är ett perfekt kompaktfilter för applikationer inomhus (IAQ) som kräver effektivt avlägsnande av både partiklar och molekylära föroreningar (VOC, svaveldioxid SO2, kvävedioxid NO2 och ozon O3) i ett och samma filter.

CityCarb-serien inkluderar följande modeller: CityCarb E, CityCarb I och CityCarb CH. Samtliga filter använder sig av mekanismen RAD (Rapid Adsorption Dynamics) som säkerställer hög avskiljningsgrad mot de olika kemikalierna som vanligtvis finns i stadsbyggnader. En stor mediayta säkerställer hög avskiljningsgrad, lång livslängd och lågt tryckfall.

Skydda historiska föremål


CityCarb CH använder en typ av koladsorbent som är särskilt inriktad på molekylära föroreningar från organiska syror. CityCarb CH är idealiskt i recirkulationssystem i kulturarvsbyggnader, som exempelvis museer och arkiv, för att specifikt avlägsna organiska syror, som genereras inomhus och för att skydda konst och historiska föremål från nedbrytning.

Ta bort oönskade lukter i ett enda filtersteg


CityCarb, modellerna E och I använder sig av ett aktivt kollager som riktar sig till ett brett spektrum av molekylära föroreningar för att t.ex. ta bort lukter från olika VOC eller andra dåliga lukter såsom sopor, avgaser, brandrök eller matos från restauranger, men även för att reducera ozon och kväveoxider. Kan användas utan ombyggnation i t.ex. kontor, skolor och offentliga miljöer.

CityCarb E ger klassificering ePM10 80 % partikelavskiljningsgrad enligt ISO 16890 och CityCarb I och CH uppnår ePM1 70 %. CityCarb E och I rekommenderas för utomhusluft och recirkulationsluftsapplikationer.