Airopac HF

Airopac HF

Kompaktfilter av boxtyp lämpligt för installationer i begränsade utrymmen. Airopac används ofta som processfilter inom industrin eller som förberedande filtrering till kontrollerade miljöer.

Kompaktfilter av tätveckat glasfibermedia som ger hög avskiljning (upp till ePM1) och god stofthållningsförmåga.

Passar i installationer som don och skåp där det ställs högre krav på luftens renhet. För applikationer med SUP1-klassning (Eurovent 4/23) på tilluften, så som sjukhusmiljö eller andra områden med känsliga processer.