filter för allmänventilation
Högkvalitativa och energibesparande luftfilter

Filter för allmänventilation

Camfils högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Välj mellan en rad olika luftfilter och filterklasser - ePM10 till ePM1 - för att möta era specifika behov. Våra luftfilter uppfyller kraven i enlighet med standarderna ISO 16890 och ASHRAE 52,2.

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och även längre livslängd än andra typer av luftfilter. Påsfilter består av en header frame (HF) och sydda påsar för optimal prestanda. Kompaktfilter med HF-ram, med veckat media i V-bankskonstruktion som ger hög avskiljningsgrad med låga tryckfall, som kräver mindre plats (djup) än påsfilter. Veckade paneler spelar en betydande roll när det gäller att förlänga livslängden i flerstegsapplikationer eller för att höja kvaliteten på inomhusluft i bl.a. bostäder där det krävs kompakta lösningar för ventilationen.

Kompaktfilter av boxtyp är djupveckade luftfilter som kan levereras med eller utan HF-ram. Används ofta i installationer med begränsade utrymmen eller som förfilter i HEPA-filterinstallationer.

Filtermedia på rulle kan användas som förfilterdynor i ventilationssystem, men också som luftfilter i färg- och lackeringsboxar samt i liknande applikationer.
Snabblänkar

Påsfilter används i HVAC-system, som slutfilter i industriella, offentliga-
och- bostadsapplikationer samt som förfilter vid installationer av HEPA-filter.

V-formade luftfilter i HF-ram används ofta i ett andra filtersteg i tilluften, antingen som ett sista
filtersteg för industriella- kommersiella- och bostadsapplikationer eller som förberedande filtrering i renrum.

Djupveckade eller V-banksformade luftfilter som används i installationer med begränsade utrymmen eller som förfiltrering i HEPA-filterinstallationer.

Panelfilter är viktiga för att förlänga livslängden på finare luftfilter, och för inomhusluftkvaliteten i bostadshus,
kommersiella fastigheter, sjukhus och i sammansatta enheter för renrumsprocesser.

Filterpads- och rullar kan användas som förfilter i ventilationssystem, men också som luftfilter i färgfällor och lackeringsboxar och i liknande applikationer.