Opakfil ProSafe ES

 • Låg energikostnad
 • Reversibelt: Möjligt att installera med omvänd luftriktning
 • Lång livslängd
 • Lätt och robust
 • Färre filterbyten
 • Brännbart
 • Snabb, enkel och säker filtermontering
 • Creogodkänd
 • Certifierat utförande optimerat för LCC
 • Aerodynamisk design
 • Överensstämmer med VDI 6022 / ISO 846
 • ICON2 eurovent energy efficiency class
 • ICON3 efficiency guarantee
 • ICON7 ISO16890.ai
 • ICON32 Aplus
 • ICON20 Prosafe
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energi (kWh/år) Energiklass (Eurovent)
PS6 ePM10 70% M6 592 592 296 3400 60 770 B
PS6 ePM10 70% M6 592 490 296 2800 60 B
PS7 ePM1 60% F7 592 592 296 3400 65 838 A+
PS7 ePM1 60% F7 592 287 296 1700 65 A+
PS7 ePM1 60% F7 592 490 296 2800 65 A+
PS8 ePM1 70% F8 592 490 296 2800 75 A
PS9 ePM1 80% F9 592 592 296 3400 90 1212 A
PS9 ePM1 80% F9 592 490 296 2800 90 A
PS9 ePM1 80% F9 592 287 296 1700 90 A
PS6 ePM10 70% M6 592 287 296 1700 60 B
PS8 ePM1 70% F8 592 287 296 1700 75 A
PS8 ePM1 70% F8 592 592 296 3400 75 1020 A

Specifikationer

Applikation
Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i renrum
Ram
ABS-plast
Media
Glasfiber
Max. temp. °C
70ºC
Relativ fuktighet
100%
Max final pressure drop, EN 13053
Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Separator
Smältlim
Tätning
Polyuretan
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde