filter för allmänventilation
Högkvalitativa och energibesparande luftfilter

Filter för allmänventilation

Våra högkvalitativa, energibesparande luftfilter hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar (PM). Välj mellan en rad olika luftfilter och filterklasser - ePM10 till ePM1 - för att möta era unika behov. Våra luftfilter uppfyller kraven i enlighet med standarderna ISO 16890 och ASHRAE 52,2.

Påsfilter är vanligast förekommande filter i ett HVAC-system, för såväl industriell användning som i komfortapplikationer. I tilluften används filter både i ett första och andra filtersteg, antingen som kompletta filtreringslösningar för komfortapplikationer eller som förfilter i renrumsapplikationer. Dessa filter används även i frånluften eller i recirkulationssystem för att skydda ventilationssystemen. Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och längre livstid än andra luftfilter.
V-formade filter med HF-ram (Header Frame), såsom Opakfil, används ofta i ett andra filtersteg i tilluften, antingen som ett sista filtersteg för komfortapplikationer eller som ett andra förfiltersteg i renrumsapplikationer. Filtret uppnår en hög avskiljningsgrad vid låga tryckfall och kräver mindre plats (djup) än påsfilter i ventilationssystem.
Veckade paneler spelar en betydande roll för att förlänga livslängden och för inomhusluftkvaliteten i bostadshus och i offentliga byggnader, sjukhus och även i renrumsapplikationer. Tanken med förfilter är att de ska skydda finare filter i alla applikationer genom att fånga grövre partiklar (Coarse) och PM10, både i luftintag och i recirkulerad luft.
Boxfilter är ett djupveckat luftfilter med eller utan monteringsram. De används i luftkonditioneringsapplikationer och i förberedande filtration i renrum. Mediarullar kan användas som förfilterdynor i ventilationssystem, men också som luftfilter i färg- och lackeringsboxar och i liknande applikationer.

Snabblänkar

Påsfilter används i HVAC-system, som slutfilter i industriella, offentliga-
och- bostadsapplikationer samt som förfilter vid installationer av HEPA-filter.

V-formade luftfilter i HF-ram används ofta i ett andra filtersteg i tilluften, antingen som ett sista
filtersteg för industriella- kommersiella- och bostadsapplikationer eller som förberedande filtrering i renrum.

Kompaktfilter (boxfilter) är djupveckade eller V-formade luftfilter som används i applikationer som kräver bra inomhusluftkvalitet och höga komfortnivåer, samt som förberedande filtrering i renrum.

Panelfilter är viktiga för att förlänga livslängden på finare luftfilter, och för inomhusluftkvaliteten i bostadshus,
kommersiella fastigheter, sjukhus och i sammansatta enheter för renrumsprocesser.

Filterpads- och rullar kan användas som förfilter i ventilationssystem, men också som luftfilter i färgfällor och lackeringsboxar och i liknande applikationer.