Molekylära luftrenare

Molekylära luftrenare

Camfils molekylära luftrenare renar luften från odörer och gaser från
din anläggning. Dessa luftrenare avlägsnar problem/gaser/kontamineringar såsom formaldehyd, perättiksyra och vanliga odörer.

Camfils molekylära luftrenare är idealiska för sjukhus, livsmedels- och dryckesindustrin och datacenters. På sjukhus används Camfils molekylära luftrenare för att avlägsna odörer såsom formaldehyd från laboratoriemiljöer samt gaser såsom väteperoxid vilket används för att rengöra sterila miljöer. I anläggningar för livsmedel- och dryckesprocesser används molekylära luftrenare för att avlägsna perättiksyra från aseptiska löpande band, samt för ozon, och eten/etylen som förkortar livslängden för färska produkter. I datacenter är korrosion ett stort problem. Camfils molekylära luftrenare kan reducera nivåer av korrosiva ämnen i ditt datacenter, vilket kan skydda hårdvaran och därmed minimera driftsstörningar.