Molekylära luftrenare

Molekylära luftrenare

Camfils molekylära luftrenare renar luften från dålig luft och gaser från din anläggning. Dessa industriella luftrenare avlägsnar problem/gaser/kontamineringar såsom formaldehyd, perättiksyra och andra, vanligt förekommande odörer och bidrar generellt till en bättre luftkvalitet.

Dessa luftrenare är idealiska för sjukhus, livsmedels- och dryckesindustrin liksom datacenter. På sjukhus används Camfils molekylära luftrenare för att avlägsna odörer såsom formaldehyd från laboratoriemiljöer samt gaser såsom väteperoxid vilket används för att rengöra sterila miljöer.

I anläggningar för livsmedel- och dryckesprocesser används molekylära luftrenare för att avlägsna perättiksyra från aseptiska löpande band, samt för ozon och eten/etylen som förkortar livslängden för färska produkter.

I datacenters är korrosion (rost) ett stort problem. Camfils molekylära luftrenare kan reducera nivåer av korrosiva ämnen i ditt datacenter, vilket hjälper till att skydda hårdvara och därmed minimera driftstörningar.