Avfallshantering

Avfallshantering

Vi får ofta frågor om hur våra produkter ska tas om hand efter att de är förbrukade. Det är inte ett enkelt svar eftersom att det beror på vart de har varit installerade, vilket typ av stoft/ämne som finns i filtret eller vilken anläggning som ska ta emot avfallet. 

Vi kan hjälpa till med hur produkterna ska tas om hand om de har filtrerat uteluft eller suttit i exempelvis kommersiella och offentliga byggnader. Om ni däremot vet att ni avskiljer ämnen som klassas som farliga så ska säkert produkten också klassas som farligt avfall. 

Behöver ni hjälp med avfallsklassificering så kan ni ta kontakt med den entreprenör som tar hand om ert avfall så hjälper de till att klassa avfallet rätt.

Nedan följer en övergripande beskrivning som vi, tillsammans med STENA Recycling, har tagit fram gällande våra produkter.

  • Filter med plastram av återvunnen plast eller jungfrulig plast ska sorteras som brännbart avfall.
  • Filter med stålram eller aluminiumram sorteras som blandskrot eller brännbart avfall.
  • Filter med aluminiumram ska sorteras som aluminium (oren) eller brännbart avfall
  • Filter med pappram eller träram ska sorteras som brännbart avfall

Om filtren har filtrerat ämnen som klassas som farligt avfall måste filtret också hanteras som farligt avfall/riskavfall. Tag kontakt med godkänd transportör av farligt avfall (avfalls- och åter-vinningsföretag) för vidare instruktioner.

  • Molekylärfilter med plastcylider/kassett fylld med kol som adsorbent ska sorteras som brännbart.
  • Molekylärfilter metallcylinder/kassett fylld med kol ska sorteras som blandskrot.

Om filtren har filtrerat ämnen som klassas som farligt avfall måste filtret också hanteras som farligt avfall/riskavfall. Tag kontakt med godkänd transportör av farligt avfall (avfalls- och åter-vinningsföretag) för vidare instruktioner.

  • Molekylärfilter med Campuremedia, innehållande kaliumpermanganat, är klassat som farligt gods innan användning.

Efter användning, tag kontakt med godkänd transportör av farligt avfall (avfalls- och återvin-ningsföretag) för vidare instruktioner.

All emballage ska hanteras enligt FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

  • Wellådan återvinnas som wellpapp.
  • Sträckfilmen ska återvinnas som plastförpackning