Handte Vortex

Handte Vortex är den idealiska lösningen för hantering av explosivt stoft och grova partiklar, t.ex. lätta metallspån, fibrer, ludd och gnistor med hög brandbelastning som uppstår vid mekanisk ytbehandling, t.ex. polering eller slipning. Tack vare den modulära konstruktionen kan Handte Vortex användas för luftvolymer på upp till 60 000 m³/h med lätt till medelhög stoftbelastning.

  • Den säkraste lösningen för brandfarligt och explosivt stoft
  • Hög filtreringseffektivitet
  • För små till medelstora stoftmängder och medelstora partikelstorlekar
  • Minimala utrymmeskrav
  • Inget behov av filter
  • Enkelt underhåll

Specifikationer

Applikation
Handte Vortex kan användas för att rena frånluft från industriell metallbearbetning som genererar brännbart och explosivt damm, ståldamm, aluminium-, magnesium- eller titandamm och spån. Handte Vortex hanterar dessutom utsläpp från tillämpningar med gummi-, läder-, plast-, fiber-, ludd- och textildamm.
Kommentar
Funktionsprincipen för Handte Vortex :
Den förorenade avluften leds in från sidan och skapar en virvel på sköljvattnets yta. Detta skapar en intensiv vattenvirvel genom vilken den förorenade avluften leds. Den intensiva blandningen gör att föroreningar binds till sköljvattnet.

I den nedströms belägna enheten leds avluften med det förorenade tvättvattnet genom en separatorslinga i ett cirkulärt, spiralformigt flödesmönster. Avluften och det förorenade tvättvattnet separeras genom centrifugalkraft. Den renade avluften rör sig och släpps ut av fläkten på renluftssidan. De separerade föroreningarna isoleras delvis eller helt i uppsamlingsområdet för det sköljda vattnet genom sedimenteringsprocessen. Föroreningarna kan bortskaffas med hjälp av olika avfallssystem.

Relaterade artiklar till Handte Wet Scrubbers

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin med luftrenare

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Industri och tillverkning Luftkvalitet