Zephyr III

Zephyr III

Camfils stoftavskiljare Zephyr III är ett flyttbart filtersystem med utsugsarm som samlar upp torrt luftburet damm, rök och gas. Detta gör den idealisk för svetsning och processer inom metallindustrin.

Industriella processföroreningar kräver ofta periodisk stoftavskiljning på olika platser. Zephyr dammuppsamlare fångar svetsgas, slipstoft, torrt stoft, lödstoft och andra luftburna partiklar. Det mobila filtersystemet är utformat för att suga ut och filtrera torra luftburna föroreningar och gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt flytta stoftavskiljaren till den plats där arbetet ska utföras. Du kan justera vinkeln och avståndet på rökutsuget med den flexibla armen för att komma så nära källan som möjligt. Utrustad med trestegsfiltrering och effektiv tryckluftrening samt en behållare i botten som gör det enkelt att hantera det uppsamlade dammet. Zephyr utsugssystem lämpar sig särskilt vid svetsning, slipning, polering och skärning av metaller och plast. Zephyr lämpar sig inte för explosivt damm eller ånga från lösningsmedel.

Att investera i en Zephyr III är att investera i din verkstad och personal. Det blir en säkrare arbetsplats då du skyddar dina anställda från att dagligen utsättas från skadliga föroreningar och håller samtidigt din verkstad ren från damm och rök.

Applikationer: Svetsångor, slipdamm, torrt damm, lödningsångor och andra luftburna partiklar.