Filter Elements For Camfil Dust Collectors

Filter Camfil stoftsamlare

Beroende på typen av stoftfiltreringssystem använder Camfil runda filterpatroner eller platta filter i stoftuppsamlingssystem för torrt stoft. För att säkerställa en konstant hög filtrerings- och reningseffektivitet måste filtren bytas ut med jämna mellanrum.

Medan Camfils system för filtrering av torrt stoft, t.ex. Gold Series eller Quantum Series, använder runda filterpatroner för att rena processavluften, är Handte MF-systemet utrustat med platta filter.

Båda typerna av filter är så kallade jetpulsfilter och väljs för många tillämpningar på grund av det låga tryckfallet som uppnås genom de öppna veckningarna, den förbättrade reningseffektiviteten och de minskade energikostnaderna genom mindre tryckluftsförbrukning.

Rengöringen av jetpulsfilter utförs av den omvända jetpulsen som färdas inifrån och ut, vilket förbättrar rengöringen för effektivare drift, längre filterlivslängd och minskade servicebehov.

Endast originalutbytesfilter i kombination med ett Camfil stoftfiltreringssystem kan ge önskad effektivitet för ett tillförlitligt och kostnadsbesparande utsugningssystem. Alla filter för Camfil stoftfiltreringssystem finns tillgängliga med specialbehandlade filtermedier för de applikationsspecifika behov som finns i de flesta industrier. Tack vare vår egen filterproduktion kan vi alltid garantera testade produkter av hög kvalitet och korta leveranstider.