damm- och rökuppsamlare

Quantum Series

Från svetsning, laser- och plasmaskärning och annan metalltillverkning frigörs rök och fint damm - något som varken är bra för produkterna, utrustningen eller personalen att andas in. För detta krävs en dammuppsamlare som kan utstå de tuffa förhållandena som är i en industrimiljö och som samtidigt kan ge höga nivåer av långsiktig prestanda i potentiellt krävande driftsförhållanden.

Vår stoft- och rökavskiljare Quantum Series® är en högpresterande partikel- och rökseparator designad specifikt för applikationer för metallbearbetning, termisk skärning och svetsning. Det är en kompakt och kraftfull uppsamlare av fint damm och rök som är utformad för att ta upp minsta möjliga golvyta och kan installeras direkt i produktion och nära dina processer, nära bearbetningsstationerna. Detta minimerar rörkostnader och potentiella bränder orsakat av gnistor. Quantum-seriens har en integrerad gnistfångare och förbättrad filterdesign, vilket gör att enheten ger högsta möjliga effektivitet och säkerhet. Med Quantum Series® kan ni skydda era produkter, utrustning och samtidigt skapa en trygg och säker arbetsplats för er personal.

Minimera brandrisken och kostnaderna


Eftersom gnistor kan orsaka försämrad prestanda, skada uppsamlaren och filtermediet eller utgöra en brandrisk kräver många dammuppsamlare en extern gnistfångare som är dyr och kräver större golvyta. Quantum Series® har utformats för att undvika dessa problem.

Applikationer: svetsning, laser- & plasmaskärning och icke-explosivt fint damm