Handte Vortex

Handte Vortex är en kombinerad centrifug- och vattenavskiljare med en nedströmsfläkt som fungerar enligt vattenvirvelprincipen.

  • För applikationer som slipning och finbearbetning där dammbelastningen är låg
  • För klibbigt damm som innehåller fibrer
  • Den säkraste lösningen vid hantering av brandfarliga och brännbara material
  • Inga filter krävs
  • Enkelt underhåll

Video

Specifikationer

Applikation
För applikationer som slipning och i prosesser med klibbigt
damm som innehåller fibrer är Vortex en mycket effektiv lösning
Den partikelbelastade luften blandas med vattnet (skrubbvätskan)
En del av vätskan flyter genom en vortexzon som skapar turbulens
och finfördelar vätskan i fina droppar De fina dropparna blandar sig
med den partikelbelastade luftströmmen och avlägsnas sedan av
centrifugalkraften