våtskrubber

Handte Wet Scrubbers

Att fånga damm, rök eller ånga som genereras under metallbearbetningsprocesser kan vara en utmaning. Det kräver unika luftfiltreringslösningar som är avsedda för industriell miljö och som kan ge höga nivåer av långsiktig prestanda i potentiellt krävande driftsförhållanden.

Vår våtskrubber Handte Wet Scrubbers är en industriell dammuppsamlare och en av flera produkter i vår serie av stoft- och rökavskiljare. Den lämpar sig utmärkt inom metallbearbetning vilket kan vara allt från svetsning, polering, slipning, laserskärning, plasmaskärning, sprutmålning och blästring. Metallbearbetning innefattar också ofta höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar, men också odörer, korrosiva reaktioner och gifter som varken är bra för utrustning, personal eller miljön.

Handte Wet Scrubber kan hantera flygande gnistor, explosivt, klibbigt, fuktigt eller brännbart damm. Det är en kombinerad centrifug- och vattenavskiljare med en nedströmsfläkt som fungerar enligt vattenvirvelprincipen. Partiklar i den förorenade luftströmmen leds in i kontakt med vatten för att binda dem och öka deras vikt och storlek. Centrifugalkraften i Handte Wet Scrubbers separerar dessa vattenbelastade partiklar från luftströmmen, återför dem till basen av enheten där partiklarna släpps ut och bildar ett slam. Med Handte Wet Scrubbers kan ni öka er produktionseffektivitet, minska er miljöpåverkan och säkerställa en säker arbetsplats för er personal.

Applikationer: alla metaller, putsning, sågning, slipning, polering, borstning och gradning