Zephyr III

Zephyr III är en flyttbar luftrenare med utsugsarm som fångar svetsande ångor, slipdamm, torrt damm, lödningsångor och andra luftburna partiklar. Den lämpar sig inte för explosiva damm och lösningsmedelsångor.

  • Mobilt filtersystem med utsugsarm för luftburet damm och rök
  • Trestegsfiltrering
  • Utdragbar dammuppsamlare
  • Enkel, 360º infälld huvpositionering
  • Plug-n-play: utrustat med el- och tryckluftsanslutningar
  • Manuellt aktiverat, venturi-assisterat pulsrengöringssystem

Specifikationer

Applikation
Inom svetsning och slipning
Kommentar
Zephyr är ett mobilt filtersystem för att fånga svetsgas, slipstoft, torrt stoft, lödstoft och andra luftburna partiklar. Den är inte lämplig för explosiva damm och lösningsmedel. Tre filtreringssteg inkluderas: en primär gnistfångare, en Gold Cone® HemiPleat® filterpatron och ett kolfiberfilter som slutfilter.

Kapacitet: Zephyr har 1100 m3/t kapacitet vid infångningshuven, 1250 CFM fri luft. Den är utrustad med stora hjul och bromsar för att underlätta förflyttning och positionering. Pulverlackerad ytfinish utvändigt och invändigt. Venturi-assisterad pulsrengöring. Dammuppsamlare med nät som minimerar återupptag av damm. 110/1/60 VAC-motor (andra spänningar finns tillgängliga). Termisk överbelastning i motorns strömbrytare.

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till Zephyr III

Ersättningsfilter och utbytesfilter till stoftavskiljarstystem. Camfils patron- och slangfilter passar alla stoftavskiljarsystem och optimerar prestandan.

OPTIMERA EFFEKTIVITETEN i stoftavskiljaren MED EFTERMONTERADE FILTER från camfil

Visste du att Camfil erbjuder ett brett utbud av ersättningspatroner och slangfilter för olika stoftavskiljarlösningar? Våra filter är inte bara utformade för att passa ditt system, utan också för att optimera stoftavskiljningen.

Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Energi och Gasturbiner
Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin med luftrenare

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Industri och tillverkning Luftkvalitet

Auto Body Shop

Case Study: Protecting Family-Owned Auto Body Shop. With a reputation as the best in their area, the third generation, family-owned body shop rehabilitates the exterior of foreign and domestic vehicles as well as motorcycles, specialising in classic and specialty cars.

Kundcase