Gold Cone X-Flo

Gold Cone X-Flo

Gold Cone™ X-Flo (GCX) filterpatroner är de mest avancerade stoftavskiljningsfiltren som någonsin tillverkats. De känneteckas av patenterade HemiPleat® Gold Cone™ som håller sig rena och har längre livslängd än traditionella veckade filter. Varje GCX-filter innehåller 375 kvadratfot media, och erbjuder branschens högsta kvot luft/tyg. Den innovativa designen ger ett lågt tryckfall, vilket betyder att färre filter behövs för en given applikation.

GCX-filter utformades speciellt för Gold Series X-Flo stoftavskiljare. Används de tillsammans får ni det mest kraftfulla och kostnadseffektiva stoftavskiljningssystemet på marknaden. Systemet maximerar luftflödet och minimerar filterbyten, tryckluftsanvändning och energikostnader.