Gold Cone

Gold Cone

Gold Cone™-teknologin är ett patenterat, bottenöppnat, veckat koniskt tillägg till insidan av en filterpatron vilket resulterar i större användbar mediayta. Den här konfigurationen ökar volymen luft som varje filter kan rengöra.

Gold Cone-tekniken sprider ut den omvända pulsluften jämt under rengöringscyklerna, och sprutar ut stoftet direkt i behållaren. Effektiviteten i varje puls i kombination med mer media gör att era filter får längre livslängd och använder mindre tryckluft vilket sparar pengar.