Cylindrisk patron

Cylindrisk patron

Använd vår fyllningsbehållare för adsorbenter som avlägsnar gaser och ångor i HVAC-system.

Dessa cylindriska patroner, med aktivt kol eller aluminumpergamanat, har ett ringformat nätmönster med en oavbruten 360 graders geometri längst med filterlängden. Prestandan kännetecknas av lågt tryckfall och lång livslängd mellan adsorbentbyten, vilket resulterar i lägre livscykelkostnad (LCC) än för vanliga HVAC-system som nyttjar adsorbenter.