CamCarb

CamCarb

CamCarb CG- och CM-behållare är tunnbädds- och lösfyllningsfilter. De har hög avskiljning av måttliga koncentrationer av molekylära föroreningar i utomhus-, recirkulationluft och i frånluftsapplikationer. CamCarb-cylindrar är kända för sin extremt låga läckagefaktor.

CamCarb CG och CM cylindriska filter är konstruerade för att ge högsta nivå av prestanda inom inomhusluftkvalitet (IAQ), komfort och lättare arbetsprocesser samtidigt som låga tryckförluster bibehålls. CamCarb-cylindrar använder sig av en hög vikt av adsorbenter per luftflödesenhet. CG plastcylindrar finns i fyra olika storlekar som hanterar olika luftflöden och CM-cylindrar (rostfritt stål) är tillverkade i samma storlek som de två största CG-cylindrarna. CG- och CM-cylindrar använder samma basplatta för montering av filter. Varje filter har tre bajonettbeslag på cylinderns inlopp och dessa finns på basplattan med en enkel tryck- och vridåtgärd (som att sätta i en glödlampa). För att säkerställa väldigt hög integritet av tätning mellan cylindern och basplattan är varje cylinder försedd med en prestandapackning. Basplattorna är modulära och kan monteras för att hantera alla luftflöden. Cylindrarna kan orienteras för vertikalt eller horisontellt luftflöde. CamCarb CG och CM-cylindrar kan fyllas med ett brett utbud av aktivt kol eller aluminiumoxid-media (CamPureTM) för att antingen avlägsna ett brett spektrum eller riktad adsorption av molekylära föroreningar, inklusive odörer men även giftiga och frätande gaser. För att förbättra hållbarheten finns möjlighet att fylla på med CamCarb CG och CM-cylindrar beroende på applikationsdetaljer. Specifika möjligheter bör diskuteras med er lokala kontakt på Camfil.