Cam-Flo

  • Högklassigt filtermedia av syntetfibrer
  • Hög avskiljningsgrad under hela sin livslängd
  • Hög stofthållningsförmåga
  • ICON2 eurovent energy efficiency elass
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON31 Mount_bagfilters
Modellnamn ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energi (kWh/år) Energiklass (Eurovent)
7/640 ePM2,5 55% F7 287 592 640 1700 60 B
7/640 ePM2,5 55% F7 490 592 640 2800 60 B
7/640 ePM2,5 55% F7 592 592 640 3400 60 906 B
7/520 ePM2,5 55% F7 287 592 520 1700 75 C
7/520 ePM2,5 55% F7 490 592 520 2800 75 C
7/520 ePM2,5 55% F7 592 592 520 3400 75 1031 C
7/640 ePM2,5 55% F7 592 287 640 1700 60 B
7/640 ePM2,5 55% F7 592 490 640 2800 60 B
7/640 ePM2,5 55% F7 287 287 640 800 60 B
7/520 ePM2,5 55% F7 592 287 520 1700 75 C
7/520 ePM2,5 55% F7 592 490 520 2800 75 C
7/520 ePM2,5 55% F7 287 287 520 800 75 C
9/640 ePM1 75% F9 592 592 640 3400 105 1303 B
9/640 ePM1 75% F9 490 592 640 2800 105 B
9/640 ePM1 75% F9 287 592 640 1700 105 B
9/640 ePM1 75% F9 592 287 640 1700 105 B
9/640 ePM1 75% F9 592 490 640 2800 105 B
9/640 ePM1 75% F9 287 287 640 800 105 B
9/520 ePM1 75% F9 592 592 520 3400 120 1586 C
9/520 ePM1 75% F9 490 592 520 2800 120 C
9/520 ePM1 75% F9 287 592 520 1700 120 C
9/520 ePM1 75% F9 592 287 520 1700 120 C
9/520 ePM1 75% F9 592 490 520 2800 120 C
9/520 ePM1 75% F9 287 287 520 800 120 C
 Verktyg för tryckfallskalkylering är tillgängligt

Kalkylera tryckfallet

Välj ett helmodulfilter i tabellen här ovanför för att kalkylera tryckfallet. 
Helmodulfilter är vanligtvis 592x592mm för pås/panelfilter och 610x610mm för HEPA filter.

Specifikationer

Applikation
Filtrering av luft eller recirkulationsluft i klimatreglerade utrymmen
Ram
Metall
Media
Syntet
Max. temp. °C
70ºC
Relativ fuktighet
90%
Max final pressure drop, EN 13053
Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageramar av typ SPX och i filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde