CleanSeal

CleanSeal

Mångsidigt sortiment av renrumsdon med HEPA-filter för till- och frånluftsapplikationer i kontrollerade miljöer. Donen är avsedda för takinstallationer och finns i varianter med integrerade system för integritetstest enligt ISO 14644-3.

CleanSeal är en produktfamilj av helsvetsade, robusta takdon särskilt framtagna för tillförlitlig prestanda och förenklad användning i renrum och andra life science-anläggningar. Anpassade för pendling från tak, installation mot tak eller i undertak.

Sortimentet är utrustat med en komplett uppsättning mätportar för filtertest, lämpliga för både till- och frånluftsapplikationer. Premiumvarianterna inkluderar utrustning för in-situ integritetstest enligt ISO 14644-3.

CleanSeal renrumsdon har designats med en patenterad justerbar filterinspänning för att hantera Megalam-filter i flera filterdjup (MG/MD/MX), med PU- eller GEL-packning. Lösningen möjliggör för snabba och enkla uppdateringar av filtreringslösningen för att bibehålla tryckfall och sänka energiförbrukningen.

Till sortimentet finns ett stort utbud av spridare med olika spridningsmönster, med inbyggd snabblåsning för direktåtkomst till filter. Se separat produktsida för mer information.

CleanSeal sortimentet är öppet för anpassning exempelvis vid behov av särskilda funktioner, ytbehandlingar, storlekar eller helt skräddarsydda takinstallationer.

Kontakta ditt lokala Camfil kontor för mer information om skräddarsydda lösningar.