CamContain

CamContain

Helsvetsat, gastätt filterskåp som kan användas för filtrering av radioaktiva, toxiska eller biologiska partiklar och gaser i högriskapplikationer.

CamContain har designats för att möta de allra högsta säkerhetskraven för applikationer där människor, djur eller miljön är hotade av väldigt smittsamma mikroorganismer. Höga säkerhetskrav tillämpas i alla situationer där toxiska, radioaktiva eller bakteriella ämnen måste isoleras.

Skåpen kan förses med integrerad skanner för att kunna testa avskiljningsgraden samt detektera läckage för installerade HEPA-filter. Med rätt utrustning ges komplett dokumentation av mätresultatet.

För säkerhetslaboratorier (BSL 3-4) där farliga mikroorganismer måste filtreras bort utrustas skåpen med anslutningar för dekontamination av filter och skåp.

CamContain är tillverkad i rostfritt stål och helsvetsad för gastät konstruktion, torsionsbeständig och följer de högsta kraven för täthet, vilka också används inom kärnkraftsteknik.