CamCube

CamCube

Kanalmonterade filterskåp i komplett serie för olika typer av filter. Den modulära designen ger möjlighet till enkel uppgradering av filtrering eller mer komplexa lösningar med flerstegsfiltrering.

CamCube-serien designades med fokus på hög kvalitet och servicevänlighet. Skåpen kan användas i en rad olika applikationer på både till- och frånluft. CamCube består av en flexibel serie kompakta filterskåp för påsfilter och kompaktfilter med HF-ram, HEPA-filter och molekylärfilter av olika slag.

CamCube AS med integrerat scanningssystem för läckagetest av HEPA-filter, helmodul storlek 610x610x292 mm

CamCube AD för kompaktfilter av boxtyp, ex. HEPA-filter, helmodul storlek 610x610x292 mm

CamCube AC för kompaktfilter av boxtyp, ex. HEPA-filter, helmodul storlek 595x595x292 mm (kompatibelt med andra skåpvarianter)

CamCube HF för påsfilter och kompaktfilter med 25 mm HF-ram

CamCube CC för kolcylindrar, olika typer av kol

CamCube HF-CC kombinationsskåp för filter med HF-ram samt kolcylindrar