CamMet Double Filter

Kombinerat metallfilter med flamskydd och fettavskiljning för bl.a. restauranger och storkök. Filterkonstruktionen minskar risken för brand i ventilationssystemet. Ram, lameller och stickad filtermatta i rostfritt stål.

  • Lamellerna kyler ned luften innan den passerar genom ett stickat metallfilter
  • Fett kondenserar ut och avskiljs
  • Minimerar risken för igensättning
  • Försett med två handtag
  • Tvättbart
  • Brandklass A enligt DIN 18869-5
  • ICON7 iso16890.ai
Typ ISO 16890 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 592 592 50 1250 70
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 495 495 50 630 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 495 495 35 875 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 495 245 35 430 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 592 592 35 275 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 400 400 35 550 80

Specifikationer

Applikation
Dubbelfilter med fettfilter och lameller, lämpligt för bl.a. restauranger och storkök. Reducerar risken för brand i imkanalerna.
Ram
Rostfritt stål
Media
Rostfritt stål
Kommentar
Ram: Rostfri, polerad plåt 0,7mm (AISI 304L)
Lamell: Rostfri, polerad plåt 0,7mm (AISI 304L)
Media: Stickad filtermatta av rostfri tråd 0,22 mm (AISI 304L)
Filtret kan förses med vikbara handtag
Lameller och filter är försedda med dränering