stoft- och RÖKavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Många tillverkningsprocesser skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Camfils produkter inom APC (Air Pollution Control) passar i princip alla applikationer.

Att spara energi och öka produktionseffektiviteten samtidigt som man ska hantera inomhusluftkvaliteten (IAQ) är en utmaning för industriell verksamhet. Stoft-, rök- och dimavskiljare kan påverka alla dessa områden och skapa en bra arbetsmiljö, återvinna material och skydda produkter.
Snabblänkar

Att spara energi och öka produktionseffektivitet samtidigt som man ska kontrollera inomhusluftkvaliteten är en utmaning för en industriell verksamhet. Stoftavskiljare, oavsett om de används för att ta bort eller reducera föroreningar eller för produktåtervinning, kan de påverka alla dessa områden. Camfil APC kan hjälpa er lösa era problem med stoft och rök.