Hi-Flo

Hi-Flo

Hi-Flo kännetecknas av en optimal design för hög prestanda. Produkterna och produktionsmaskinerna är egenutvecklade, och omfattande tester utförs för att uppnå den bästa möjliga prestandan.

Hi-Flo-serien erbjuder energieffektiva ventilationsfilter med unik prestanda och ett brett användningsområde. Hi-Flo är designade för att passa alla typer av kommersiella och industriella HVAC-installationer. De renar luften från partiklar och förbättrar inomhusluftkvaliteten och arbetsmiljön.
När luft flödar så fritt som möjligt genom påsarna i ett filter med lågt tryckfall, så presterar filtret bättre. Detta uppnås i Hi-Flo med perfekt koniska påsar och en utvecklad sömnadsdesign och sömteknik. Påskonstruktionen fördelar luft över hela filterytan för maximal användning av filtermediat. Filterpåsarna har en avsmalnande form och vidrör inte toppen eller botten på ventilationsystemet.
Filtermediat har utvecklats för att sänka energikostnaderna i ett HVAC-system. Det initiala tryckfallet är lågt och kommer att ha en plan kurva över tiden. Avskiljningsgraden för partiklar uppfyller kraven enligt den europeiska standarden ISO 16890 för inomhusluftkvalitet. Alla de här egenskaperna sänker livscykelkostnaden för Hi-Flo. I Hi-Flo-serien används en robust, aerodynamiskt designad helgjuten ram för optimal distribution av luften. Hi-Flo-familjen är Eurovent-certifierad och P-märkt.