GÖR SÄKER INOMHUSLUFT MER HÅLLBAR
Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2022

Årets rapport ger en inblick i Camfils hållbarhetsarbete under 2022 – ett år som har präglats av efterdyningarna av covid-19-pandemin samt ekonomisk och politisk osäkerhet. Även om förutsättningarna har varit utmanande, har vår kontinuerliga hållbarhetsresa fortsatt i en jämn och dedikerad takt. Därför är vi stolta över att se tillbaka på ett år av innovation, expansion, medvetenhet och initiativ.