Hållbarhet
En prioritet sedan dag ett.

Hållbarhet

Vi måste andas för att kunna leva

Att andas är en instinkt och det första vi gör när vi föds. Vi förväntar oss naturligtvis att luften är ren men instikten att ifrågasätta vilken kvalitet det är på den luft vi andas in finns inte. Under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om sambandet mellan människors allt sämre hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

På Camfil känner vi att det är vårt ansvar att stödja denna typ av globala initiativ som gör det möjligt för alla att andas tryggt.

Skyddar människors hälsa, processer & miljön

Camfil har varit ett hållbart företag sedan dag ett. I över ett halvt sekel har vi hjälpt människor att andas renare luft. Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder, anställda och andra intressenter kan skapa en hållbar framtid.

Vi har en stark intern kultur präglad av ett hållbarhetstänk, grundat i den nordiska marknaden som genomsyrar allt vi tar oss för över hela världen. Att vara hållbar ger oss en konkurrenskraftig fördel, men för oss är det ett naturligt tillvägagångssätt som direkt gynnar våra kunder. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. Det är därför vi under varje steg på vägen – från design till leverans och över hela livscykeln – överväger effekterna av vad vi gör på människor och världen runt omkring oss.

Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att vara effektivare i alla aspekter så att vi kan andas lättare. Läs mer om och upptäck hur Camfil kan hjälpa er skydda människor, processer och miljö.

Take A Breath

Ren luft. Hälsosam framtid. Se vår korta video om vår vision.