Pulsfilter

Pulsfilter

Våra patronfilter har lägre tryckfall genom sin konstruktion med öppna veck, det förbättrar tryckluftsrensningen och minskar kostnaderna då konsumtionen av tryckluft blir lägre.

Rengöring av pulsfilter uppnås genom pulsvågor som strömmar från insidan vilket ger förbättrad rengöring för effektivare drift, längre livslängd för patroner och minskat behov av underhåll och service.
Snabblänkar

Filterpatroner med HemiPleat™- teknologi fångar mer luftföroreningar och frisätter mer av dessa föroreningar vid pulsrengöring vilket resulterar i en säkrare och renare arbetsmiljö med mindre behov av underhåll och service.

Materialet väljs enligt ett antal parametrar såsom temperatur, kemi, fukt, filterytbelastning och effektivitetskrav.