M-Pleat

M-Pleat

M-pleat G är det ultimata förfiltret; ingen kompromiss med inomhusluftkvaliteten, energi- eller avskiljningsgrad, och alla funktioner i en lätt, brännbar ram.

Förfiltret M-Pleat som är klassificerat med avskiljningsgrad ePM10 är det ideala valet för ett första filtreringssteg: skyddar hälsan (förbättrad inomhusluftkvalitet), lägre energiförbrukning (lägre tryckfall) och skydd av efterföljande filtreringssteg.