EcoPleat Eco

  • Kompakt
  • Flexibla dimensioner
  • Fullständigt brännbart
  • Lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad
  • Metallram och plastram finns som alternativ
  • Creogodkänd
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON22 creo
  • ICON23 Eurovent_no_abc
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
Eco ePM10 60% M5 592 592 96 2900 60
Eco ePM10 70% M6 592 592 96 2900 70
Eco ePM1 55% F7 592 592 96 2900 90
Eco ePM1 70% F8 592 592 96 2900 105
Eco ePM1 70% F8 592 592 48 1900 110
Eco ePM10 60% M5 592 592 48 1900 50
Eco ePM1 70% F8 287 592 48 950 110
Eco ePM10 60% M5 287 592 48 950 50
Eco ePM10 70% M6 287 592 48 950 60
Eco ePM10 70% M6 592 592 48 1900 60
Eco ePM10 60% M5 287 592 96 1450 60
Eco ePM1 70% F8 287 592 96 1450 105
Eco ePM1 55% F7 592 592 48 1900 90
Eco ePM10 70% M6 287 592 96 1450 70
Eco ePM1 55% F7 287 592 48 950 90
Eco ePM1 55% F7 287 592 96 1450 90

Specifikationer

Applikation
Luftbehandlingsaggregat, industriprocesser och trånga utrymmen
Ram
Fuktbeständig papp
Media
Glasfiber
Max. temp. °C
70ºC
Relativ fuktighet
100%
Max final pressure drop, EN 13053
Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Separator
Smältlim
installationsalternativ
Montagesystem, typ ram universal
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Kommentar
Anmärkning: Djup 25 - 130 mm med 5 mm intervall (tex.30,35,40 etc.)
Notera: Maxbredd = 1000 mm. Maxhöjd = 610 mm. Övriga mått se tabell nedan.