Cam-Flo

Cam-Flo

Cam-Flo är en serie stadiga påsfilter, rekommenderas som effektiva luftintagsfilter för gasturbiner, kompressorer och dieselmotorer.

Dessa filter har ett syntetiskt fibermedia med unika egenskaper, som effektivt avlägsnar skadliga partiklar från luften. Resultatet är en smart lösning för längre filterlivslängd, stabil och förutsägbar prestanda, och framför allt, underhållsfria driftsförhållanden. Filterram finns tillgänglig i stål, trä eller plast.