CamSpiro CC

  • Värme- och kondensisolerat
  • Korrosivitetsklass C4
  • Täthetsklass C
  • Servicevänligt
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
CamSpiro CC 0505 349 349 650
CamSpiro CC 1005 654 349 650

Specifikationer

Applikation
CamSpiro CC är ett litet och smidigt filterskåp med circulär
anslutning för kolcylindrar med olika typer av media. För bostads- och komfortventilation.
Max. temp. °C
90°C
Kommentar
Material: Aluzink Filter: Molekylärfilter CamCarb CG och CM 2600. Information om respektive filter går att
finna i katalogen. Förses alltid med 50mm förfilterskena. Höljet i sandwich-konstruktion med 20mm
isolering. Avtagbar servicelucka med excenterlås. Mätuttag som
standard.