expansion och innovation
1983-87

Modet att förändra

1983

Cambridge Filter beslutade att avyttra sina aktier i Camfil. Många alternativ diskuterades, men sedan företaget grundades kännetecknades Gösta av mod och framför allt vision. Beslutet var att köpa Camebridge Filters Camfil-aktier. 

1985 

Förvärvet av alla aktier var det första steget mot ytterligare strategisk utveckling av bolaget. 

Klippta band med Cambridge Filter innebar fortsatt och ny utveckling och produktion såväl som att införande av nya produkter på marknaden fick lov att struktureras om. 

Den initiala framgången utvecklade sig snabbt på grund av en organisatorisk förändring av företagsledningen. 

1987

Den första veckmaskinen utvecklades i Trosa och installerades i Reinfeld - Tyskland. Manuell veckning av filtren gjordes nu med maskin. Den tunnare och mer exakta veckningen gav en större filteryta, vilket var en absolut innovation för filtermarknaden. Ytterligare en viktig milstolpe passerades, på Camfils väg mot att bli marknadsledande.